afet-merkezi
afet-merkezi

Duyurular


Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Afetlere hazırlık, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi amacıyla kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan tüm çalışmalara Modern ve Bütünleşik Afet Yönetimindeki bakış açısıyla yeni ve yenilikçi yaklaşımlar getirmek İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezimizin ana faaliyet konusudur. Bu bağlamda, İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz bu amaçla 2001 yılından beri kamu kurumları, özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve halka afet yönetimi ile ilgili eğitimler vermektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası projeler yapmakta ve gerektiğinde danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

2001 yılından itibaren aktif olarak faaliyetlerini sürdüren İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi için belirlenen genel amaçlar şunlardır:

 

  • Araştırma, inceleme ve geliştirme projeleri yapmak ve/veya bu projelere iştirak etmek
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenlemek
  • Kamu ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, deneyler, ekspertiz vb. çalışmalar yapmak
  • Teknik çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor ve belgeler düzenlemek, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak

 

İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi alanında ülkemizde meydana gelen tüm afet ve acil durumlarda ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Bir yandan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelen inceleme raporu ve proje istemleri karşılanırken, diğer yandan da Modern ve Bütünleşik Afet Yönetimi alanında yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlanması amaçlamıştır.

 

Üniversitemizin farklı bölümlerinden olan öğretim üyelerimiz afet yönetimi eğitimleri almıştır, halen Modern ve Bütünleşik Afet Yönetimi ile alakalı konularda çalışmaktadır ve bu nedenle İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezimizin doğal üyeleridirler. Bununla birlikte, gerektiğinde diğer yurtiçi veya yabancı kurumlardaki uzmanlar merkez kurulunun kararıyla projelerde görev alabilmektedirler. Kuruluşundan günümüze birçok kuruluşa Araştırma ve Uygulama hizmeti yanında danışmanlık, proje yönetim ve kontrol hizmetleri sunan Merkezimiz halen aynı amaçla çalışmalarına devam etmektedir.

 

Vizyonumuz;
Afetler ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma, proje ve uygulamalar yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Misyonumuz;
Afetlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek ve koordine etmek, sürdürülebilir ve eleştirel bir çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak, ilgili konularda toplumsal duyarlılığın oluşmasına destek olmaktır.